federale

LIANTIS RED

LogoScaldex_20060402

 

DAF CMYK 10cm

 

RhenusLogistics

 

Atrium jpeg


 
logo flexcredit


Organi logo website
Afbeelding1


logo_bat_JPG_300DPI

Motrac Linde logo Haven van Brussel logo

BRN_aangepast
   

 

 

PERSBERICHTEN
- ORGANI

 

Derden die een band hebben met FeMa en die de vereniging in haar werking wenst te betrekken, kunnen als toegetreden lid van de vereniging worden beschouwd.

Over de aanvaarding van deze (rechts)personen als toegetreden lid wordt beslist door het Directiecomité met gewone meerderheid van stemmen.

Om toegetreden lid te worden, dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld:

  • voorgesteld worden door ten minste twee effectieve leden;
  • een jaarlijkse bijdrage betalen, die maximaal tienduizend euro kan bedragen en wordt vastgesteld door het Directiecomité;
  • minstens één maal per jaar een activiteit van onderhavige vereniging bijwonen.

Het Directiecomité kan de toegetreden leden uitnodigen op haar activiteiten en op de algemene vergaderingen, waarbij zij een raadgevende stem hebben. Informatiebladen en nieuwsbrieven kunnen hen toegestuurd worden.

Artikel 8 van de Statuten van FeMa v.z.w.

 

Tot slot raden wij degenen die willen afwijken van de aanbevelingen aan om, naast het maken van interne afspraken met de werknemers of hun vertegenwoordigers, ook af te stemmen met de medecontractanten, zodat de bouwplaatsen optimaal kunnen werken. Bovendien hebben we van FEMA vernomen dat de bouwmaterialenhandelaars flexibel zullen zijn ten aanzien van de aannemers.

Listes de prix

Consultez ici les listes de prix!

Photos

Ici vous pouvez regarder les séries de photos!


design & implementation by e2e NV