sultaten maandeljkse enquête betreffende

het verloop van de omzet van de handel in bouwmaterialen

Omzet BMT 2020 12

   
   

Omzet BMT 2021 11

 

_____________________________________________